Obchodné podmienky

Ako objednávať:

• V internetovom obchode NOVEPLETIVO.sk môže zákazník nakupovať na základe vytvorenia platnej záväznej objednávky rôznymi formami:

  1. Ako registrovaný zákazník
  2. Ako neregistrovaný zákazník
  3. E-mailom, zaslaným na info@novepletivo.sk
  4. Telefonicky na 0940 900 960

• Objednávka obsahuje povinné položky (označené *), ktoré je potrebné vyplniť, inak sa objednávka nemôže zrealizovať.
• Ak dodacia a fakturačná adresa nie je rovnaká, je potrebné v objednávke tieto adresy presne vypísať.
• Všetky prijaté objednávky od zákazníkov sú považované za záväzné.
• Po prijatí objednávky je zákazník informovaný mailovou správou, príp. aj formou SMS.
• Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. O tejto zmene však zákazníka budeme informovať vopred.

 

Spôsob platby za tovar:

  1. Platbou vopred na účet.
  2. Platbou pri prevzatí tovaru (na dobierku).

• Pri platbe vopred bude tovar rezervovaný. Zabalený a zaslaný však bude až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.
• Pri úhrade dobierkou bude tovar zaslaný ihneď po skompletizovaní objednaného tovaru v sklade. 
• Ku každej zásielke priloží predávajúci faktúru za tovar ako účtovný doklad.

 

Spôsob dodania tovaru:

• Kuriérnou službou – doručenie priamo na adresu zákazníka, prípadne na adresu, ktorú uvedie v objednávke.

Vlastnou dopravou s pravydelným rozvozom po celom území SR.

• Osobným prevzatím tovaru v sklade Trebišov UNITOOLS s.r.o., M.R.Štefánika 195

Kontakt na sklad: 0940 900 960
• V prípade objednávky na dobierku je zákazník povinný tovar prevziať a zaplatiť. Ak tak neurobí, je povinný predávajúcemu uhradiť vzniknutú škodu a to všetky dopravné a súvisiace náklady.

• Vyhradzujeme si právo na zmenu dopravných nákladov v prípade neštandardných zásielok alebo dodacích podmienok. Cenu dopravy v tomto prípade oznámime zákazníkovi pred dodaním.

• Individuálne ceny dopravy sa určujú pri neštandartných rozmeroch, či vyššej hmotnosti zásielok. Týka sa to tovarv  vyrobených z ťažkých materiálov (napr. všetky typy betónových produktov). V takomto prípade informujeme zákazníka o dopravných nákladoch zvlášť.

 

Dodacia lehota:

• Objednaný tovar bude dodaný obvykle do 1-3 pracovných dní od odoslania tovaru zo skladu. 
• O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať mailovou správou, telefonicky, príp. SMS.
• Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru a niektorý z nich nie je na sklade, zásielka sa pripraví a pošle až po dodaní všetkých tovarov na objednávke, ak sa nedohodne inak.
• Ak však tovar nemáme v čase objednávky na sklade, termín dodania sa môže predĺžiť, maximálne však na 1 - 7 týždňov od prijatia platby, či prijatia objednávky na dobierku.
• O prípadnom zdržaní vybavenia objednávky budeme zákazníka informovať, prípadne zákazníkovi ponúkneme inú alternatívu vyriešenia.
• Ak nedokážeme vybaviť objednávku, vrátime zákazníkovi platbu za nezrealizovaný tovar.
• V prípade, že do 3 dní od obdržania informácie o tom, že bol tovar zaslaný, zákazník tovar neobdrží, mal by nás na to upozorniť telefonicky0940 900 960 alebo e-mailom: info@nevepletivo.sk

Nadrozmerné a neštandardné zásielky

Dohodou

Dohodou


PREVZATIE TOVARU V SKLADE
na adrese M.R.Štefánika 195, 07501 Trebišov

Vyzdvihnutie tovaru sa môže uskutočniť iba na základe vopred zrealizovanej objednávky a po dohodnutí s dodávateľom.
Cena dodania: ...0 EUR
• Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny poštovného a balného v prípade zmien cenníka služieb alebo podmienok dodania služby.

Kontaktné a bankové údaje:

Kontaktné údaje:
UNITOOLS s.r.o
• Sídlo spoločnosti: M.R.Štefánika 195, 07501 Trebišov

• Sklad a predajňa plotov:M.R:Štefánika 195, 07501 Trebišov

•Registrácia: Okresný Úrad Trebišov Odbor živnostenského podnikania M.R.Štefánika 1161/184,Trebišov.
• IČO: 47555670
• DIČ: 2023949301
• IČ DPH: SK2023949301

Bankové spojenie:
• IBAN: SK92 0200 0000 0035 9940 7555
• SWIFT: SUBASKBX

• WEB stránka: www.novepletivo.sk
• E-mail: info@novepletivo.sk
• Telefón: 0940 900 960
• Variabilný symbol platby je číslo objednávky

 

Storno objednávky:

Storno objednávky:

• Objednávku môže stornovať zákazník najneskôr 12 hodín po odoslaní objednávky, telefonicky 0940 900 960 alebo e-mailom: info@novepletivo.sk
• V zmysle zákona § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy. 
• Bez uvedenia dôvodu nieje možné vrátiť tovar, ktorý už bol rozbalený.

 

Záručné a reklamačné podmienky:

• Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba, určená zákonom (ObčZ) 24 mesiacov odo dňa nákupu. Záruka zaniká, ak bol tovar mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.
• Predávajúci neručí za dodržanie dodacieho termínu v prípade zavinenia zo strany prepravnej spoločnosti.
• Predávajúci neručí za prípadné nedodanie tovaru, ktoré bolo zapríčinené vinou výrobcu (distributéra) tovaru vinou nepredvídateľných okolností.

• Pri reklamácii musí zákazník spolu s reklamovaným tovarom predložiť aj kópiu faktúry od UNITOOLS s.r.o. 
• Reklamáciu musí zákazník predložiť výhradne písomne.
• Reklamácia musí obsahovať presný popis závady.
• Telefonicky mu môžu byť poskytnuté iba informácie o spôsobe predloženia reklamácie a to v pracovných dňoch od 08.00 do 17.00 hod.
• K reklamácii sa vyjadríme najneskôr do 30 dní.
• Reklamovaný tovar je potrebné dodať na adresu: UNITOOLS s.r.o., M.R.Štefánika 195, 07501 Trebišov
• Oprávnená reklamácia bude vybavená formou výmenou tovaru za rovnaký alebo za iný tovar v rovnakej hodnote, prípadne vrátením ceny tovaru.

 

Výhrada vlastníckeho práva:

  • Vlastníctvo k veci prechádza až zaplatením jej ceny.
  • Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade ak nedôjde z jeho strany k uhradeniu faktúry predávajúci sa môže dožadovať vrátenia dodanej veci.

 

Ochrana osobných údajov:

• Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu so spracovaním osobných údajov  uvedených v objednávke v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. 
• Pri registrácii sa môže zákazník rozhodnúť, či súhlasí s prijímaním informácií a noviniek mailom alebo formou SMS od spoločnosti UNITOOLS s.r.o.(marketingové účely). Ak si zákazník rozmyslí, že nechce dostávať mailové alebo SMS správy stačí ak sa mailovou správou odhlási z databáze a ďalšie správy už neobdrží.

 

• Prevádzkovateľ týmto informuje používateľov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči používateľom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môže byť podaná prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže používateľ kontaktovať aj prevádzkovateľa e-mailom.

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach, pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 65 Košice